Vähi sõeluuringud naistele

2022. aastal kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule naisi (sh ravikindlustamata) sünniaastatega 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987 ja 1992.

Tartus teostab sõeluuringut Tartu Ülikooli Kliinikum (Puusepa 8). Kontakt: 731 9100.

2022. aastal kutsutakse rinnavähi sõeluuringule naisi (sh ravikindlustamata) sünniaastatega 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968 ja 1970 ja 1972.

Tartus teostab sõeluuringut Tartu Ülikooli Kliinikum (Puusepa 8). Lisaks on võimalus uuringut teha mammograafiabussis Tartu Kaubamaja peasissekäigu juures. Kontakt: 731 9411.

Lähemalt saab lugeda siit:

https://www.haigekassa.ee/soeluuring

Jämesoolevähi sõeluuring meestele ja naistele

2022. aastal kutsutakse jämesoolevähi sõeluuringule mehi ja naisi (sh ravikindlustamata) sünniaastaga 1954, 1956, 1958, 1960, 1962.

Lähemalt saab lugeda siit:

https://www.haigekassa.ee/inimesele/haiguste-ennetus/jamesoolevahi-soeluuring

Kopsuvähi sõeluuringu pilootuuring meestele ja naistele

2022. aastal kopsuvähi sõeluuringu pilootuuringusse kaasatakse kogu Tartu maakond. Pilootuuringu on ette valmistanud , Kliinikumi ja TAI teadlased ning seda rahastab Eesti Haigekassa. Uuringusse kaasatakse perearstinimistu 5574 aastased patsiendid.

Lähemalt saab lugeda siit:

https://tervis.ut.ee/et/soeluuring