Vaktsiini tüüp

Sihtrühm

Immuniseerimise skeem

Sobivad vaktsiinid seisuga oktoober 2009

A-viirushepatiidi vaktsiin

 • kõik isikud, eriti:
 • lapsed ja täiskasvanud, kellel esinevad kroonilised maksahaigused (biliaaratreesia, krooniline hepatiit, tsirroos);
 • süstivad narkomaanid;
 • homoseksuaalselt aktiivsed mehed;
 • vee-ja kanalisatsiooniga tegelevates asutustes ja toitlustusasutustes töötavad isikud.

0 ja 6 kuud

 

Inaktiveeritud A-viirushepatiidi vaktsiin:

AVAXIM 160 U

HAVRIX

 

0, 1 ja 6 kuud

 

Vaktsineerimise kiirskeem:

0, 7 ja 21 päeva, revaktsineerimine 12 kuu möödudes.

A- ja B-viirushepatiidi kombineeritud vaktsiin:

TWINRIX ADULT

TWINRIX PAEDIATRIC

Gripivaktsiin

 • kõik isikud, eriti:
 • lapsed (alates 6-kuu vanuselt) ja täiskasvanud, kellel esinevad diabeet, seljaajuvedeliku leke, aspleenia, põrna düsfunktsioon; kroonilised neeruhaigused sh krooniline neerupuudulikkus ja nefrootiline sündroom; kroonilised kopsuhaigused sh tsüstiline fibroos, bronhopulmonaalne düsplaasia, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, bronhiektaasiatõbi, pneumokonioos, intestitsiaalne kopsufibroos; krooonilised südamehaigused sh kaasasündinud südamerikked, südamepuudulikkus, südame isheemiatõbi; haigusseisund, mille korral on suurenenud aspiratsiooni-sündroomi risk sh raske tserebraalparalüüs, neuromuskulaarsed haigused jt;
 • lapsed ja täiskasvanud, kellel esinevad immuunpuudulikkusega kulgevad seisundid sh onkohematoloogilised haigused;
 • lapsed ja täiskasvanud, kes saavad pikaajalist immuunsupressiivset ravi;
 • lapsed ja täiskasvanud, kellele teostatakse organ transplantatsioon (samuti koeretsipendid);
 • lapsed, kes saavad pikaajalist aspiriinravi;
 • HIV positiivsed;
 • 65-aastased ja vanemad;
 • naised, kelle raseduse teine ja kolmas trimester jääb gripi kõrghooajale;
 • isikud, kes elavad hoolekandeasutustes;
 • meditsiiniasutuste vastuvõtuosakondade ja teiste haigetega kokkupuutuvate osakondade personal (sh. perearstid), teenindustöötajad, lasteasutuste töötajad.

1 kord igal aastal

 

 

Alla 8-aastastele lastele, kes ei ole varem gripi vastu vaktsineeritud, manustada 2 annust 4-nädalase vahega.

 

Inaktiveeritud gripivaktsiin:

FLUARIX

INFLUVAC

OPTAFLU

VAXIGRIP

Inimese papilloomi-viiruse vaktsiin

 

 • tüdrukud ja naised võimalusel enne aktiivse suguelu algust, alates 12-aasta vanuselt.

0, 1 ja 6 kuud

 

 

Rekombinantne vaktsiin, mis sisaldab HPV-16 ja 18 sarnaseid partikleid:

CERVARIX

0, 2 ja 6 kuud

 

 

Rekombinantne vaktsiin, mis sisaldab HPV-6, 11, 16 ja 18 sarnaseid partikleid:

SILGARD

Marutõve vaktsiin

 • veterinaarid, veterinaarlaborite töötajad, jahimehed, metsatöölised ja vastavate erialade üliõpilased.

0, 7. ja 28. päeval, revaktsineerimine 1 ja edaspidi iga 5 aasta järel

Inaktiveeritud marutõve vaktsiin:

VERORAB

Meningokokk-

A ja C vaktsiin

 • lapsed ja täiskasvanud, kellel esineb aspleenia ja põrna düsfunktsioon;
 • lapsed ja täiskasvanud, kellel esineb immuunpuudulikkus (komplemendi C3-C9 ja properdiini puudulikkus).

Immuniseerimine vastavalt ravimi infolehele.

Meningokokk A ja C-grupp polüsahhariidvaktsiin:

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE A+C

 

Meningokokk C-grupp konjugeeritud vaktsiin:

NEISVAC-C

Pneumokoki konjugeeritud vaktsiin

 • lapsed 6. elunädalast 2. eluaastani;

Alates 2. aasta vanuste immuniseerimine, doseerimine vastavalt ravimi infolehele.

PREVENAR

SYNFLORIX

Konjugeeritud pneumokoki vaktsiin ei asenda 23-valentse pneumokokk-polüsahhariidvaktsiini

kasutamist ≥ 24 kuulistel riskigruppi kuuluvatel lastel.

Pneumokoki polüsahhariid-vaktsiin

 

 • lapsed ja täiskasvanud, kellel esinevad diabeet, seljaajuvedeliku leke, aspleenia, põrna düsfunktsioon; kroonilised neeruhaigused sh krooniline neerupuudulikkus ja nefrootiline sündroom; kroonilised kopsuhaigused sh tsüstiline fibroos, bronhopulmonaalne düsplaasia, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, bronhiektaasiatõbi, pneumokonioos, intestitsiaalne kopsufibroos; kroonilised maksahaigused sh biliaaratreesia, krooniline hepatiit, tsirroos; krooonilised südamehaigused sh kaasasündinud südamerikked, südamepuudulikkus, südame isheemiatõbi; haigusseisund, mille korral on suurenenud aspiratsiooni-sündroomi risk sh raske tserebraalparalüüs, neuromuskulaarsed haigused jt;
 • lapsed ja täiskasvanud, kellel esinevad immuunpuudulikkusega kulgevad seisundid sh onkohematoloogilised haigused;
 • lapsed ja täiskasvanud, kes saavad pikaajalist immuunsupressiivset ravi;
 • lapsed ja täiskasvanud, kellele teostatakse organ transplantatsioon (samuti koeretsipendid), kohleaarimplantaadi retsipiendid;
 • enneaegsed imikud;
 • HIV positiivsed;
 • >alkohoolikud;
 • isikud, kes elavad hoolekandeasutustes.

 

2-5 aastaste riskigruppi kuuluvate ning eelnevalt vaktsineerimata laste vaktsineerimine: 2 doosi pneumokoki konjugeeritud vaktsiini (PVC 7) ning 1 doos pneumokoki polüsahhariid-vaktsiini (PPV 23). Intervall

konjugeeritud pneumokokkvaktsiini ja 23-valentse pneumokokk-polüsahhariidvaktsiini

manustamise vahel ei tohi olla vähem kui 8 nädalat.

 

Pneumokoki polüsahhariid-vaktsiin:

PNEUMO 23

Puukentsefaliidi vaktsiin

 • puukide levikualal elavad või sagedasti viibivad isikud alates 1-aasta vanuselt;
 • metsanduse, põllumajanduse ja bioloogia üliõpilased, kelle õppetöö kohustuslikuks osaks on viibime välitingimustes;
 • metsatöölised, välitingimustes viibivad kaitseväelased, piirivalvurid, jahimehed.

0, 1-3 ja 9-12 kuud, revaktsineerimine iga 3-5 aasta järel

 

Inaktiveeritud puukentsefaliidi vaktsiin:

ENCEPUR CHILDREN

ENCEPUR ADULTS

TICOVAC 0,25 ML

TICOVAC 0,5 ML

Tuulerõugete vaktsiin

 • tuulerõugeid varem mittepõdenud1 alla 12. aasta vanused lapsed, kellel ei ole antud hetkel elusvaktsiinide manustamine vastunäidustatud ja on tõenäoline, et tuulerõugeid põetakse raskel kujul (leukeemiat põdenud lapsed remissioonifaasis, lapsed enne plaanitavat immuunsupresseerivat ravi või enne plaanitavat organsiirdamist);
 • tuulerõugeid varem mittepõdenud isikud alates 12. aasta vanusest;
 • tuulerõugeid varem mittepõdenud naised, kes plaanivad rasestuda;
 • lasteosakondade ja hemato-onkoloogia osakondade tuulerõugete suhtes mitteimmuunsed töötajad.

12 kuu kuni 12 aasta vanustele 1 doos,

üle 13 aasta vanustele 2 doosi 4-8 nädalase vahega

 

Pärast tuulerõugevaktsiini manustamist tuleks 1 kuu vältel rasestumisest hoiduda.

Tuulerõugete nõrgestatud elusvaktsiin:

VARILRIX

VARIVAX

 

 • 50-aastased ja vanemad.

1 doos

Tuulerõuge-vöötohatise nõrgestatud elusvaktsiin:

ZOSTAVAX

 

Immuniseerimiskavaga seni hõlmamata isikud

B-viirushepatiidi vaktsiin

 • kõik seni immuniseerimata isikud, eriti:
 • lapsed ja täiskasvanud, kellel esinevad kroonilised neeruhaigused sh krooniline neerupuudulikkus ja nefrootiline sündroom;
 • lapsed ja täiskasvanud, kellele teostatakse organ transplantatsioon (samuti koeretsipendid);
 • pidevat hemodialüüsi saavad, plasma ja verekomponentide ülekandeid vajavad haiged;
 • süstivad narkomaanid;
 • HIV positiivsed;
 • prostitutsiooni kaasatud isikud;
 • homoseksuaalselt aktiivsed mehed;
 • vere ja verekomponentidega kokku puutuvad meditsiinitöötajad sh arstiteaduskonnad raviosakonna üliõpilased ja meditsiinikoolide õpilased; riskikäitujatega tegelevad sotsiaaltöötajad;
 • päästeameti ja politseitöötajad, kes otseselt osalevad päästetöödel ning võivad kokku puutuda verega;
 • vanglatöötajad, kes otseselt puutuvad kokku vangidega;
 • ägeda või kroonilise HBV infektsiooniga isikute perekonnaliikmed ja püsivad seksuaalpartnerid.

0, 1 ja 6 kuud

 

Vaktsineerimise kiirskeem:

0, 7 ja 21 päeva, revaktsineerimine 12 kuu möödudes.

B-viirushepatiidi rekombinatvaktsiin:

ENGERIX-B

FENDRIX - neerupuudulikkusega patsientidele alates 15. eluaastast

HBVAXPRO

 

 

Kombineeritud A- ja B-viirushepatiidi vaktsiin:

TWINRIX ADULT

TWINRIX PAEDIATRIC

Hib vaktsiin

 • lapsed ja täiskasvanud, kellel esineb aspleenia, seljaajuvedeliku leke ja põrna düsfunktsioon;
 • kohleaarimplantaadi retsipiendid.

1 doos

 

Konjugeeritud Hib vaktsiin:

ACT-HIB

Leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiin

 • lasteosakondade ja hemato-onkoloogia osakondade punetiste, mumpsi või leetrite suhtes mitteimmuunsed töötajad;
 • leetreid, mumpsi või punetisi varem mittepõdenud või nende haiguste vastu vaktsineerimata naised, kes planeerivad rasestuda.

1 doos

 

Pärast MMR vaktsiini manustamist tuleks 1 kuu vältel rasestumisest hoiduda.

Leetrid, mumps, punetised nõrgestatud elusvaktsiin:

M-M-RVAXPRO

PRIORIX

 

Tuulerõugete põdemine (sh. võimalik subkliiniline põdemine) määratakse kas anamneesi alusel või seroloogilise uuringu põhjal.

ALLIKAS: terviseamet